Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Knuth, D. E.: The TeXbook. Addison-Wesley Pub. Comp. A AMS, 1986.
[2] Oravec, J., Laca, V.: Príručka slovenského pravopisu pre školy. SPN, Bratislava, 1976.
[3] Mistrík, J.: Fřekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine. VEDA, Bratislava, 1985.
Partner of
EuDML logo