Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97U60, 97U70, 97f40
Summary:
Příspěvek seznamuje čtenáře s termínem aditivní triáda. Učiteli přináší náměty aktivit a úloh z didaktického prostředí Abaku, které pomohou žákovi s představou konvenčního zápisu rovnosti, jeho levo-pravým čtením a aplikací komutativního zákona. Pro konkrétní představu jsou předloženy analýzy žákovských řešení, které vychází z diplomové práce.
Summary:
The article focuses on the concept of additive triads. It includes proposals of activities and tasks in the learning environment Abaku which help pupils with the image of a conventional record of the equality, its left-right reading and the application of commutativity. To illustrate our considerations, the analyses of pupils’ solutions from the author’s diploma thesis are presented.
References:
[1] Černek, P., Bednářová, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit). (2006). Orbis Pictus Istropolitana.
[2] Hejný, M.: Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. (2014). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
[3] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Kuřík Sukniak, A., Strnad, V.: Matematika 1. ročník - 3. díl ze 3 (pracovní učebnice). (2018a). H-mat, o.p.s.
[4] Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková, J., Kuřík Sukniak, A., Strnad, V.: Příručka učitele k učebnicím pro 1. ročník. (2018b). H-mat, o.p.s.
[5] Mottlová, K.: Myšlenka aditivní triády na 1. stupni ZŠ. (2018). [Diplomová práce]. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce Jana Slezáková.
[6] Repáš, V., Černek, P., Pytlová, Z.: Matematika pre 5. rocník ZŠ. 4-5. (1997). Orbis Pictus Istropolitana.
[7] Tesař, V.: Abaku: pravidla hry. (2015). [online]. Dostupné z https://abaku.org/metodika-na-uvod
[8] Vávrová, A.: Abaku: Metodika a didaktika pro učitele ZŠ. (2015). AL. 21 s.r.o.
[9] Žabka, J., Černek, P., Martiška, J.: Učebnica: Matematika pre 5. ročník základných škôl, 1. část. (2011). Orbis Pictus Istropolitana.
[10] Žabka, J., Černek, P.: Matematický trenažér: Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, 1. část. (2012). aSc Applied Software Consultants s.r.o.
Partner of
EuDML logo