Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Článek je věnovaný úlohám z mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan, konkrétně úlohám kategorie Klokánek, která je určená pro 4. a 5. třídy základních škol. Cílem článku je předložit učitelům primární školy inspirativní soubor úloh zaměřených na rozvíjení geometrické představivosti dětí. Všechny úlohy byly převzaty ze soutěžních úloh kategorie Klokánek z posledních deseti ročníků soutěže, tedy z let 2010 až 2019.
Summary:
The article is dedicated to problems from an international mathematical contest, the Mathematical Kangaroo. In particular, tasks from the "Klokánek" cathegory (internationally called Ecolier), which is designed for 4th and 5th grade of primary school. The goal of this article is to introduce primary education teachers to an inspirative set of problems targeted at developing geometric imagination of children. All the problems are from the last 10 years (2010-2019).
References:
[1] Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. (2000). Portál.
[2] Jirotková, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. (2012). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
[3] Kubátová, E., Novák, B.: Počítejte s Klokanem - kategorie Klokánek 2000--2004. (2007). Prodos.
[4] Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. (2004). Univerzita Palackého v Olomouci.
[5] Novák, B., Stopenová, A., Uhlířová, M., cloMolnár, J.vek: Počítejte s Klokanem - kategorie Klokánek 1995--1999. (2000). Prodos.
[6] Nováková, E.: Žáci, učitelé a Cvrček: "Dělali jsme cvrčka" -- a co dál?. (2020). Učitel matematiky, 28(4), 194–207
[7] Vaněk, V., Calábek, P., Nocar, D.: České stopy v Matematickém klokanovi. (2018). Matematika - fyzika - informatika, 27(5), 334-346.
Partner of
EuDML logo