Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Klégr, Aleš, Zima, Petr: Světem jazyků. Praha, Albatros 1989
[2] Vochala, Jaromír, Novák, Miroslav, Pucek, Vladimír: Úvod do čínského, japonského a korejského písma. Praha, SPN 1975
[3] Jalbert, François: Japanese [La]TeX for DOS – User's Guide – (Version 2.00). (dokumentace k systému JemTeX, verze 2.00).
Partner of
EuDML logo