Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] ČSN 01 0181 Abecední řazení. Norma na abecední řazení slov.
[2] Wagner, Zdeněk: csindex.dvi ... český/slovenský index, dokumentace. Dokumentace je součástí volně šířeného balíku CsIndex, který je např. přibalen do volně šířeného balíku CSTEX.
Partner of
EuDML logo