Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku popíšu postupy a makra, pomocí nichž jsem převedl svou knihu TeXbook naruby do klikací podoby formátu pdf. Použil jsem modifikaci TeXu nazvanou tex2pdf od pana Han The Thanha. Proto bude řeč hlavně o tomto programu. Každý uživatel Internetu a čtecího programu Acrobat Reader se může podívat na výsledek mého snažení například na ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/tbn.
References:
[1] Olšák, Petr: TeXbook naruby. Praha 1996. Plný text knihy je k dispozici v elektronické podobě na ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/tbn. 468 stran.
[2] Olšák, Petr: Program a2ac - manipulace s fontem na úrovni PostScriptu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 6 (1), 23-30 (1996).
[3] Olšák, Petr: Alternativní výstup programu TeX - PDF. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 6 (2), 69-85 (1996).
Partner of
EuDML logo