Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku je popsán jeden z možných postupů tvorby PDF z LaTeXu. Autora k vytvoření této metody přinutila nouze a časová tíseň, kdy mezi začátkem studia a nejzazším termínem odevzdání PDF souborů byl jediný večer a následující noc. Na počátku se jednalo pouze o pár maker v LaTeXu a PostScriptu. Postupným vývojem však vznikl zajímavý nástroj, který je již skoro rutinně využíván pro převod starších čísel tohoto Zpravodaje (počínaje ročníkem 1996) do PDF. V textu je dále ukázáno, jak se podařilo vyvrátit mýtus o nemožnosti řádkového zlomu uvnitř hypertextového odkazu. Přitom je vše řešeno výhradně na úrovni maker, není nutno psát žádné programy ve vyšších programovacích jazycích.
References:
1. Thành, Hàn Thế: Alternativní výstup programu TeX - PDF. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 6 (2), 69-85 (1996).
2. pdfmark Reference Manual. Technical Note #5150.
3. Portable Document Format Reference Manual, Version 1.3.
4. Goossens, Michel, Mittelbach, Frank, Samarin, Alexander: The LaTeX Companion. Addison Wesley, Reading 1994, ISBN 0-201-54199-8.
5. Wagner, Zdeněk: LaTeXová kuchařka/3. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 7 (3), 140-167 (1997).
Partner of
EuDML logo