Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V tomto článku bude nastíněn význam jazyka PostScript pro počítačovou sazbu a formáty písem použitelné v PostScriptu. Popíšeme si také reprezentaci fontu v postscriptovém interpretu a odlišné položky ve slovníku fontu pro růžné formáty písem. Hlavní důraz bude kladen na formáty Type 3 a Type 1.
References:
[1] Polygrafické názvosloví: Písmo, písmařství a písmolijectví. Listopad 1974.
[2] Amato, Lindy: PostScript, Pre-Press a barva. Computer Press, a.s., 1. edition, 1996.
[3] Haralambous, Yannis: Parametrization of PostScript fonts through METAFONT - an alternative to Adobe Multiple Master fonts. Electronic Publishing Vol 6(3), Září 1993.
[4] Thành, Hans Hagen, Rahtz, Sebastian: The pdfTeX user manual. Září 1999.
[5] Adobe Type 1 Fonts - Communication Handbook.
[6] Inc., Adobe: PostScript Language Reference Manual. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, MA, USA, 2. edition, 1990.
[7] Supporting Downloadable PostScript Language Fonts. (Technical Note Nr. 5040). Březen 1992.
[8] Supporting Font in the PostScript Language Environment. (Technical Note Nr. 5040). Březen 1992.
[9] Inc., Adobe: Adobe Type 1 Font Format. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, MA, USA, 3. edition, 1993.
[10] Type 1 Font Format Supplement. (Technical Specification Nr. 5015). Leden 1994.
[11] The Type 42 Font Format Specification. (Technical Note Nr. 5012). Leden 1994.
[12] Portable Document Format Reference Manual, Version 1.3. 1. edition, Březen 1999.
[13] Žára, Jiří: Počítačová grafika - principy a algoritmy. GRADA, a.s., 1. edition, 1992.
[14] The Compact Font Format Specification. Adobe Systems Incorporated., 1. edition, Prosinec 1996.
Partner of
EuDML logo