Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tento článek demonstruje výhody spojení databázového programu s LaTeXem. Předvádí, jak lze pomocí makrojazyka z téhož souboru generovat zcela odlišné výstupy s jiným využitím. Celý systém je předveden na programovém projektu, který je již řadu let využíván při organizaci konferencí CHISA.
Summary:
This article demonstrates advantages of connection of a database system with LaTeX. It shows how various output formats can easily be generated from the same file exported from a database. Explanations are based upon a project which has long time been used for organization of international CHISA conferences
References:
[1] Wagner, Zdeněk: Z LaTeXu přes PostScript do PDF. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 9 (1-2), 78-105 (1999).
Partner of
EuDML logo