Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
XML; TeX; LaTeX; XSLT
Summary:
řednáška volně navazuje na přednášky o XML z minulého SLT. Srovnává možnosti obou systémů. Vysvětluje, co poskytuje zejména TeXistům XML. Zamýšlí se nad tím, kdy je vhodné přímé psaní textů v TeXu. Uvádí možnosti, jak z obou tupů zdrojových textů generovat soubory v jiných formátech a s jakými výsledky. Je též popsána možnost spojení TeXu i XML s databázemi.
References:
1. Carroll, Lewis: Through the Looking-Glass, and what Alice Fount There: Chapter II: The Garden of Live Flowers. In: The Annotated Alice. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, England 1970.
2. Wagner, Zdeněk: Spolupráce databáze s LaTeXem. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 10(1–3), 49–78 (2000).
3. Kosek, Jiří: XML pro každého. Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-860-1.
6. Olšák, Petr: Jak používám TeX?. 3. Makro pro layout požadovaný Verlag Dashofer, http://www.olsak.net/texpraxe.html; též diskusní příspěvek na http://groups.google.com/groups?hl=cs&lr=&ie=UTF-8&selm=200403080914.i289ECsT004145%40relay.felk.cvut.cz
7. Rahtz, Sebastian: The inaugural meeting of TUG India. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 7(4), 173–177 (1974).
Partner of
EuDML logo