Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Ve Zpravodaji 2/2004 vyšel článek Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Podstatnou část článku zabírá popis výroby rozšířených metrik pro aktivaci hz-algoritmu. Mnoho uživatelů však bylo odrazeno složitostí tohoto procesu, ačkoliv o přednostech začlenění hz-algoritmu zvláště při sazbě do úzkých sloupců není pochyb. Hàn Thế Thành nelenil a od verze 1.201 zjednodušil použití hz-algoritmu tak, že uživatel se o výrobu rozšířených metrik nemusí starat. Tento článek popisuje tuto zjednodušenou syntaxi hz-algoritmu.
Summary:
This article describes new usage of hz-algorithm in pdfTeX 1.20 and newer. It shows that manual preparation of extended font metrics by user is no longer needed.
References:
[1] Zýka, Vít: Používáme pdfTeX IV: mikrotypografické rozšíření. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, 14(2):47–53, November 2004.
Partner of
EuDML logo