Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeX Live 2008; tlmgr; TeX Live 2008; tlmgr
Summary:
TeX Live 2008 bol vydaný len nedávno a dvd sú pripravené stať sa zlatými. Toto je prvé vydanie TeX Live obsahujúce TeX Live Manager* (správcu inštalácie), skrátene tlmgr. Okrem prevzatia niektorých úloh od texconfig (ktorý nikdy nebol k dispozícii pre Windows) TeX Live Manager konečne prináša do sveta TeX Live množstvo nových funkcií, predovšetkým možnosť voľby dynamickej aktualizácie. Tento článok prezentuje nový inštalačný program TeX Live - TeX Live Manager - a na záver poskytuje prehľad o ďalších zmenách v inštalácii TeX Live 2008.
Summary:
TeX Live 2008 has been released recently, and the dvds are ready to go gold. This is the first release of TeX Live shipping the TeX Live Manager. Besides taking over some of the tasks from texconfig (which has never been available for Windows) it finally brings many new features to the TeX Live world, most importantly the option for dynamic updates. This article presents the new TeX Live Installer, the TeX Live Manager, and at the end lists other changes in TeX Live 2008.
References:
[1] Kotucha, Reinhard, Kroonenberg, Siep, Preining, Norbert: A new Installer for TeX Live. Red. Karl Berry, Tomasz Przechlewski. In Proceedings of the BachoTeX 2008. 30. 4. – 4. 5. 2008, Bachotek, Brodnica. Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX – GUST, 2008. ISBN 83-91095-4-4. The talk: http://www.logic.at/staff/preining/talks/bachotex08-2-talk.pdf
[3] Preining, Norbert: TeX Live 2008 and the TeX Live Manager. ArsTeXnica, 6, pp. 67–75, October 2008. ISSN 1828-2369. The articles: http://www.logic.at/staff/preining/pubs/at08.pdf http://www.logic.at/staff/preining/talks/guit08.pdf http://www.guit.sssup.it/arstexnica/
Partner of
EuDML logo