Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
TeX je znám zejména v akademickém světě a používán při psaní odborných publikací. Mnoho lidí ví, že pomocí TeXu lze vytvořit kvalitní sazbu. V dnešní době, kdy převládají programy s grafickým uživatelským rozhraním, v němž jsou důležité informace před uživatelem skryty, je však obtížné získat návod, jak připravit pomocí TeXu soubor pro osvit či digitální tisk. V přednášce budou předvedeny postupy, jak lze v sazečské praxi využít LaTeX. Bude představeno několik nových makrobalíčků, které usnadňují přípravu letáků, pozvánek i sazbu knih včetně obálek a přebalů.
Summary:
TeX is known mainly in the academic world and is used for writing technical publications. Many people are aware of the possibility of creating high-quality typesetting with TeX. However, these days when programs with graphical user interface hiding important information prevail, it is difficult to find instructions on how to prepare with TeX a file for a phototypesetter or a digital printer. The lecture will demonstrate the methods of using LaTeX in practice. A few macro-packages that prepare leaflets and invitation cards will be discussed. Also the typesetting of books including their covers.
References:
[1] Benadiková, Adriana, Mada, Štefan, Weinlich, Stanislav: Čárové kódy: Automatická identifikace. Grada 1994, 272 pp., ISBN 80-85623-66-8.
[2] Brabec, Stanislav: Seriál Grafika v UNIXu. http://www.root.cz/serialy/grafika-v-unixu/
[3] Greeman, T. Graham: Aurora: Colour Separation with PostScript Devices. http://mirror.ctan.org/support/aurora/
[4] Hrad, Miroslav, Sojka, Petr: Automatizace sazby a skenování formulářů. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 12 (3–4), 123–139 (2002).
[5] Chvála, František: O možnostech pdfTeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 15 (1), 2–85 (2005).
[6] International Color Consortium. http://www.color.org
[8] Olšák, Petr: Čárové kódy EAN v TeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 6 (2), 86–96 (1996).
[9] Olšák, Petr: The EAN barcodes by TeX. TUGboat 15 (December 1994), No. 4, pp. 459–464. http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb15-4/tb45olsa.pdf
[10] Inc., Adobe: PostScript Language Reference Manual. Adobe Systems Incorporated. — 3rd ed. Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-37922-8. http://www.adobe.com/products/postscript/pdfs/PLRM.pdf
[11] Wagner, Zdeněk: Čárové kódy 2/5 a COde39. http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/makebarcode.zip
[12] Wagner, Zdeněk: Čárový kód EAN13 s ISBN. http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/ean13isbn.zip
[13] Wagner, Zdeněk: Makra pro LaTeX. http://icebearsoft.euweb.cz/tex/
[14] Wagner, Zdeněk: Ořezové značky. http://icebearsoft.euweb.cz/tex/#crop
Partner of
EuDML logo