Previous |  Up |  Next

Article

Title: Fonty Comenia pre systém TeX (Slovak)
Author: Fábry, Tomáš
Language: Slovak
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2013
Pages: 2-12
Summary lang: Slovak
.
Category: informatics
.
Summary: Tento článok popisuje podporu fontov Comenia pre systém TeX, ktorá vznikla ako súčasť mojej diplomovej práce [1]. V úvode je načrtnutá motivácia, ktorá viedla k vzniku tejto podpory. Následne sa čitateľ môže dozvedieť niekoľko informácií o jednotlivých rodinách Comenia. V ďalších kapitolách je popísaný proces tvorby podpory pre OpenType fonty a tiež návod na inštaláciu a použitie balíčka s podporou. (Slovak)
Summary: This article describes the Comenia fonts support for the system TeX which was created as a part of my diploma thesis 'Comenia fonts support for TeX' [1]. The introduction outlines the motivation that led to the creation of this support. Subsequently reader can find some information about Comenia fonts. The process of the Comenia fonts support creation is described in the section 3. The installation and using instructions are given at the end of the article. (English)
Keyword: Comenia
Keyword: fontspec
Keyword: OpenType fonty
Keyword: Comenia
Keyword: fontspec
Keyword: OpenType fonts
DOI: 10.5300/2013-1/2
.
Date available: 2022-04-13T10:56:11Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150075
.
Reference: [1] Fábry, Tomáš: Comenia fonty pre TeX.[online]. Diplomová práca, školiteľ: Petr Sojka, Masarykova univerzita, Brno, 2013. [cit. 2013-05-26]. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/325338/fi_m/thesis.pdf.
Reference: [2] Brousil, Tomáš, Lencová, Radana, Štorm, František: Comenia: České školní písmo.[online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné na: http://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/vizualni-styl-univerzity/jednotny-vizualni-styl/Documents/Projekt%20Comenia.pdf.
Reference: [3] Kohler, Eddie: otftotfm Manual.[online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné na: http://www.lcdf.org/type/otftotfm.1.html.
Reference: [4] Olšák, Petr: OFS: Olšákův fontový systém. [online]. 2004. [cit. 2013-05-21]. Dostupné na: ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/ofs/ofsdoc.pdf.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_023-2013-1_2.pdf 725.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo