Previous |  Up |  Next

Article

Title: PDFuni - akcenty v PDF záložkách (Czech)
Title: PDFuni - accents in PDF bookmarks (English)
Author: Olšák, Petr
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2013
Pages: 47-56
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Záložky v PDF dokumentu (outlines, bookmarks) jsou texty, které za jistých okolností zobrazují PDF prohlížeče a které jsou klikací: rozvírají se a nabízejí stromovou strukturu. A hlavně klik na text v záložce způsobí skok na tomu odpovídající místo v dokumentu. Záložky se nikdy netisknou. Mnozí uživatelé pdfTeXu si jistě všimli, že český nebo slovenský text má někdy sklon ke znehodnocení akcentovaných znaků, pokud jej posíláme do záložek. V tomto článku si vysvětlíme pozadí těchto problémů a popíšeme makro PDFuni pro plainTeX, které problém s českými a slovenskými texty v záložkách a dalších podobných místech řeší (Czech)
Summary: Bookmarks in the PDF document (pdfoutlines) are texts which are displayed by PDF viewer under certain circumstances. They are clickable and connected to their destination in the document. They are organized in a tree structure. The bookmarks are never printed. Many TeX users may have noticed that Czech and Slovak texts are sometimes destroyed in the bookmarks: the accented letters are displayed badly. This article explains the technical background of this problem and describes the PDFuni macro package for plain TeX which solves this problem for Czech and Slovak texts in bookmarks and in the others PDF strings. (English)
Keyword: PDF
Keyword: outlines
Keyword: kódování
Keyword: TeX
Keyword: balíček maker
Keyword: PDFuni
Keyword: PDF
Keyword: outlines
Keyword: encoding
Keyword: TeX
Keyword: macro package
Keyword: PDFuni
DOI: 10.5300/2013-1/47
.
Date available: 2022-04-13T10:59:16Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150079
.
Reference: [1] : PDF Reference, sixth edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7.http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/pdf_reference_1-7.pdf
Reference: [2] Olšák, Petr: OPmac - rozšiřující makra plain TeXu.http://petr.olsak.net/opmac.html
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_023-2013-1_6.pdf 211.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo