Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
TeX; ConTeXt; LaTeX; srovnání nadstaveb; TeX; ConTeXt; LaTeX; comparison of superstructures
Summary:
Po mnoha letech strávených ve světě LaTeXu se autor rozhodl opustit vyjeté koleje a vyzkoušet jinou nadstavbu - ConTeXt. V tomto článku budou představeny první zkušenosti získané při přípravě knižní publikace týkající se podstatných rysů zpracování, jako jsou nastavení sazebního obrazce, sazba na řádkový rejstřík, strukturní značkování apod. Vybrané rysy obou nadstaveb jsou vzájemně porovnány a zhodnoceny.
Summary:
After a number of years spent in LaTeX civilisation, the author decided to fly the track and tried ConTeXt for book publishing. This paper covers the author's experience with some necessary elements for typesetting books, e.g., layout setup, grid, structure markuping, etc. Selected features of both superstructures have been compared and discussed.
References:
Carlisle, David: keyval.sty. Package for LaTeX. 1993-1999.
Hoekwater, Taco: Comparing ConTeXt and LaTeX. MAPS 20/1998, s. 280–285.
Kohm, Markus: Semi-Manual Grid Setting Using gridset. http://ctan.mackichan.com/macros/latex/contrib/gridset/gridset.dtx 2008/11/12 v0.1
Kroonenberg, Siep: Extract layout with LaTeX. MAPS 31/2004, s. 67–70.
Mittelbach, Frank: Formatting documents with floats. A new algorithm for LaTeX2e. TUGboat, Vol. 21 (2000), No. 3 - Proceedings of the 2000 Annual Meeting.
Mittelbach, Frank, Goossens, Michel, Braams, Johannes, Carlisle, David, Rowley, Chris: The LaTeX Companion. Addison-Wesley, 2004 xxvii+1090 s. ISBN 0-201-36299-6.
Olšák, Petr: Kam se poděla dobrá typografie. Makro na sazbu článku „Kam se poděla dobrá typografie“ pro časopis MENSA. 28. 3. 1996 [cit. 2011-09-08] Dostupné na: http://math.feld.cvut.cz/ftp/olsak/vyuka/mensa.kam
Olšák, Petr: Proč nerad používám LaTeX. Zpravodaj CSTUG, č. 1–2/1997a, s. 89–99.(doi: 10.5300/1997-1-2/89) DOI 10.5300/1997-1-2/89)
Olšák, Petr: TeXbook naruby. Brno : Konvoj, 1997b. 486 s.
Otten, Ton, Hagen, Hans: Exkurze do ConTeXtu. Přeložil Vít Zýka a kol. Zpravodaj CSTUG, č. 2–4/2006, s. 57–224. (doi: 10.5300/2006-2-4/57) DOI 10.5300/2006-2-4/57)
TeX Collection. [DVD]. TeX Live 2010.
Partner of
EuDML logo