Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
textové oblasti; sazba; \vsplit; Text Regions; Typesetting; \vsplit
Summary:
Při sazbě textu do textových oblastí vznikají problémy v případě, že oblasti mají různou šířku a v textu se vyskytují pružné vertikální mezery. Tento článek popisuje jedno z možných řešení uvedeného problému.
Summary:
When typesetting paragraphs of text into text regions some problems arise in cases where the regions have different widths and rubber vertical spaces are used. In this paper one possible solution to the problem is described.
References:
[1] Horák, Karel: Sazba matematiky v českých textech. [Typesetting Mathematics in Czech Texts.] Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [The Bulletin of the Czechoslovak TeX Users Group], 11(1–3):136–148, 2001. ISSN 1211-6661. Dostupné na http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_0113.pdf, ftp://ftp.cstug.cz/pub/tex/local/cstug/horak/slt98/OPAKUJ.TEX
[2] Knuth, Donald E.: The TeXbook. (Computers and Typesetting, Vol. A). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13448-9.
[3] Knuth, Donald E.: TeX: The Program. (Computers and Typesetting, Vol. B). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986. ISBN 0-201-13437-3. Dostupné z FTP serveru ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/systems/knuth/dist/tex/tex.web
[4] Olšák, Petr: TeXbook naruby. [TeXbook Inside Out.] 2. vyd. Konvoj 2001, ISBN 80-7302-007-6.
[5] Šustek, Jan: Sazba odstavců do textových oblastí - zdrojový kód, verze 3. [Typesetting Paragraphs into Text Regions – Source Code, Version 3.] [on-line] [cit. 8. 7. 2009] Dostupné na http://sustek.wz.cz/TeX/oblasti3.tex
Partner of
EuDML logo