Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; AcroTeX; E-learning; Javascript; LaTeX; AcroTeX; E-learning; Javascript
Summary:
V tomto článku popíšeme, jak vytvořit interaktivní PDF dokumenty pro výuku. Bude se jednat o využití kolekce volně šiřitelných LaTeXových maker nazvaných AcroTeX eDucation Bundle, které umožňují tvorbu interaktivních testů v PDF formátu. Iniciátorem projektu byl profesor D. P. Story.
Summary:
In this paper we describe the preparation of interactive tests in PDF with AcroTeX eDucation Bundle, http://acrotex.net/.
References:
[1] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech. In Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu [The Bulletin of the Czechoslovak TEX Users Group], vol. 18, no. 1–2, pp. 76–92, 2008. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2008-1-2/76 DOI 10.5300/2008-1-2/76
[2] Plch, Roman, Šarmanová, Petra: An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. In Electronic Journal of Mathematics and Technology, Mathematics and Technology, LLC, Blacksburg, vol. 2, no. 3, pp. 281–290 2008. ISSN 1933-2823.
Partner of
EuDML logo