Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
font; balíček kpfonts; font; kpfonts package
Summary:
Balíček kpfonts umožňuje používat velkou rodinu fontů kp. Tento článek popisuje dlouhý vývoj tohoto balíčku od počátků v roce 2005 až po poslední verzi publikovanou v roce 2010. V průběhu let byly do balíčku přidávány různé volby reagující na připomínky uživatelů. Jednotlivé volby umožňují přepínat mezi různými variantami jednotlivých jevů použitých v písmu. Například přepínání mezi základní a světlou variantou písma, přepínání mezi různými variantami ligatur s písmenem f nebo s písmenem t, přepínání mezi současnými a starými kresbami číslic v matematickém módu nebo přepínání mezi patkovou a bezpatkovou sazbou matematiky. Článek také obsahuje ukázky použití balíčku kpfonts s různými kombinacemi voleb.
Summary:
The kpfonts package allows to use a large family of kp fonts. This paper describes a long development of this package, since its beginnings in 2005 to the last release published in 2010. During the years, many options were added to the package, that responded to users' demands. Particular options allow for instance to switch between basic and lighter fonts, between several ligatures of the letter f or the letter t, between recent and old-style shapes of digits, between serif and sans-serif mathematical fonts. The paper also demonstrates usage of the kpfonts package with some combinations of options.
Partner of
EuDML logo