Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ConTeXt; xml; ePub; ConTeXt; xml; ePub
Summary:
The article describes the xml backend of ConTeXt, which can be used to produce structured xml documents out of a TeX input. One of the many applications of the xml backend is the conversion to ePub e-book format, which the article covers in detail.
Summary:
Článek popisuje výstupní modul pro ConTeXt, který slouží pro generování strukturovaných xml dokumentů z TeXového vstupu. Jednou z aplikací tohoto modulu, které se článek věnuje blíže, je export do formátu ePub využívaného čtečkami elektronických knih.
Partner of
EuDML logo