Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
počet slov; četnost znaků; Lua; textový soubor; rozvržení strany; prostředí quote; prostředí quotation; balíček changepage; třída memoir; seznam obrázků; word counting; character frequency; Lua; text file; page layout; quote environment; quotation environment; changepage package; memoir class; list of figures
Summary:
Článek přináší ukázku využití programovacího jazyka Lua ke zjištění počtu jednotlivých znaků v daném textovém souboru. Druhá část článku se zabývá možností změny rozvržení stránky v LaTeXu v souvislosti se sazbou vícestránkového seznamu obrázků.
Summary:
This paper shows an example how to use Lua program to find the number of particular characters in a given text file. The second part of the paper shows ways to change the page layout in LaTeX, with applications for typesetting a multi-page list of figures.
References:
[1] Fairbairns, Robin: texfaq. A compilation of Frequently Asked Questions with answers. Version 3.28. 10. čvn. 2014. URL: https://www.ctan.org/pkg/texfaq
[2] Ierusalimschy, Roberto: Programming in Lua. 2. vyd. Rio de Janeiro, 2006.
[3] McLean, Ruari: The Thames and Hudson Manual of Typography. Thames and Hudson, 1980.
[4] Oostrum, Pieter van: fancyhdr. Extensive control of page headers and footers in LaTeX2e. Version 4.0.1. 28. led. 2021. URL: https://www.ctan.org/pkg/fancyhdr
[5] Šustek, Jan: Sazba odstavců to textových oblastí. In: Zpravodaj CSTUG 19.3 (2009), s. 124–137.
[6] Wilson, Peter: changepage. Margin adjustment and detection of odd/even pages. Version 1.0c. 20. říj. 2009. URL: https://www.ctan.org/pkg/changepage
[7] Wilson, Peter: Glisterings. In: TUGboat 31.1 (2010), s. 90–93.
[8] Wilson, Peter: memoir. Typeset fiction, non-fiction and mathematical books. Version 3.7n. 4. říj. 2020. URL: https://www.ctan.org/pkg/memoir
Partner of
EuDML logo