Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
LaTeX; ladění; chyby; log soubor; LaTeX; debugging; errors; log file
Summary:
Každý uživatel LaTeXu se alespoň jednou během své práce setkal s problémem, kdy z nějakého důvodu LaTeX dokument nepřeloží. Jak se vypořádat s jednoduchými problémy v LaTeXu, je poměrně dobře známo, ale jsou i situace, na které běžné metody nestačí. V tomto článku si představíme postupy řešení několika typů problémů, které se objevily během dlouholeté praxe člena technické podpory Americké matematické společnosti, který vyřizuje dotazy jak od autorů, tak i od samotných editorů. Podíváme se na obvyklé i méně časté problémy, se kterými se při své práci setkává. A se kterými se může setkat každý uživatel LaTeXu.
Summary:
Every LaTeX user has, at least once in her career, been faced with a thorny problem when compilation shuts down for some obscure reason. How to deal with simple problems is reasonably well known, but there are situations when the time-honored methods fall short. This article presents strategies and tactics for dealing with the many types of problems that have arisen during long experience as a member of the AMS technical support staff, handling questions from authors and the editorial staff. Both common and uncommon glitches are visited, with a bias toward avoiding problems in one's own work - something for everyone.
References:
1. Beeton, Barbara: Debugging LaTeX files: Illegitimi non carborundum. TUGboat [online]. 2017, roč. 38, č. 2, s. 159–164 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://www.vim.tug.org/TUGboat/tb38-2/tb119beet.pdf
2. Stack Exchange. [online]. Stack Exchange [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://tex.stackexchange.com/
3. Knuth, Donald E.: The TeXbook. Reading, MA: Addison-Wesley, 1986. Computers & Typesetting. MR 0400642
4. Eijkhout, Victor: TeX by Topic, A TeXnician's Reference. Wokingham, England: Addison-Wesley, 1992.
5. Olšák, Petr: TeXbook naruby. Konvoj, 2001.
Partner of
EuDML logo