Previous |  Up |  Next

Article

Title: Mělo by to fungovat XII (Czech)
Title: It Might Work XII (English)
Author: Wilson, Peter
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2022
Pages: 77-88
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: Článek ukazuje několik způsobů, jak lze v LaTeXu vytvořit rámeček kolem textu, přičemž uvnitř rámečku je možné provést stránkový zlom. Jsou popsána makra z balíčku framed a také je ukázáno, jak je možné na základě tohoto balíčku vytvořit vlastní rámečky. (Czech)
Summary: This paper shows several ways in LaTeX how to create a frame around a text with a possible page break inside the frame. Some solutions using the framed package are given. Several possibilities to create new types of frames based on that package are also presented. (English)
Keyword: rámečky
Keyword: balíček framed
Keyword: LaTeX
Keyword: frames
Keyword: framed package
Keyword: LaTeX
DOI: 10.5300/2022-1-4/77
.
Date available: 2022-11-24T19:15:37Z
Last updated: 2023-01-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/151109
.
Reference: 1. Wilson, Peter: Glisterings.[online]. 2011, roč. 32, č. 1, s. 99–103 [vid. 2011-05]. Dostupné z: https://tug.org/TUGboat/tb32-1/tb100glister.pdf.
Reference: 2. Arseneau, Donald: framed: Framed or shaded regions that can break across pages.[online]. CTAN, 2007 [vid. 2011-05]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/framed. Verze 0.95.
Reference: 3. Nyqvist, Robert: ‘example’ environment or command.comp.text.tex newsgroup, 2003-01-11.
Reference: 4. Wilson, Peter: changepage: Margin adjustment and detection of odd/even pages.[online]. CTAN, 2009-10 [vid. 2011-05]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/changepage.
Reference: 5. Wilson, Peter: memoir: Typeset fiction, non-fiction and mathematical books.[online]. CTAN, 2008 [vid. 2011-05]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/memoir.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_032-2022-1_7.pdf 701.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo