Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé (Czech)
Chapter title: Journal for Cultivation of Mathematics and Physics and its followers (English)
Author: Brdička, Miroslav
Author: Schwabik, Štefan
Language: Czech
Monograph: Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862–1987. Sestavil Libor Pátý k sto dvacátému pátému výročí Jednoty
Year: 1987
Publisher: Jednota čs. matematiků a fyziků
Place: Praha
Pages: 30-83
.
Category: history
.
MSC: 01A55
MSC: 01A60
.
Date available: 2012-03-12T12:00:46Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401931
.

Files

Files Size Format View
DejinyJCMF_06-1987-1_6.pdf 8.499Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo