Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Vývoj matematických a fyzikálních věd v českých zemích od založení Karlovy university až do poloviny 19. století (Czech)
Chapter title: Development of mathematical and physical sciences in the Czech lands from foundation of the Charles University till middle of the 19th century (English)
Author: Veselý, František
Language: Czech
Monograph: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků
Year: 1962
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Place: Praha
Pages: 13-27
.
Category: history
.
MSC: 01A35
MSC: 01A45
MSC: 01A50
MSC: 01A55
MSC: 01140
.
Date available: 2012-03-12T14:00:01Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401953
.

Files

Files Size Format View
DejinyJCMF_05-1962-1_4.pdf 2.383Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo