Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Rozmach činnosti Jednoty československých matematiků a fyziků v době mezi oběma světovými válkami a její práce v době okupace (Czech)
Chapter title: Expanding acitvities of the Union of Czechoslovak Mathematicians and Pysicists in the period between two World Wars and ist work during the German occupation (English)
Author: Veselý, František
Language: Czech
Monograph: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků
Year: 1962
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Place: Praha
Pages: 65-97
.
Category: math
.
MSC: 01A60
MSC: 01A74
.
Date available: 2012-03-12T14:11:49Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401956
.

Files

Files Size Format View
DejinyJCMF_05-1962-1_7.pdf 5.773Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo