Previous |  Up |  Next

Integrální počet II

Creator: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Publisher: Academia
Place: Praha, 1984
Printer: Tisk, knižní výroba, n. p., Brno, závod 1

Zbl 1160.26301
MSC: 26-01, 26A06, 28-01

More info...


Related monographs:

Table of Contents

[1]-[4] [Titulní stránky]
5-10 Obsah
11-15 Předmluva
16 Předmluva k 2. vydání
17-68 Kapitola I. Teorie míry
69-86 Kapitola II. Měřitelné funkce
87-146 Kapitola III. Základy theorie Lebesgue-Stieltjesova integrálu
147-171 Kapitola IV. Převedení integrace $(r+s)$-rozměrné rozměrné na sled integrace $r$-rozměrné a $s$-rozměrné
172-200 Kapitola V. Lebesgueův integrál v $\bold E_1$
201-230 Kapitola VI. Zavádění nových integračních proměnných do $r$-rozměrného integrálu
231-307 Kapitola VII. Početní technika Lebesgueova integrálu
308-363 Kapitola VIII. Nevlastní integrály
364-381 Kapitola IX. Doplňky k funkcím s variací konečnou
382-435 Kapitola X. Pokračování o Lebesgue Stieltjesovu integrálu
436-447 Kapitola XI. Riemannův integrál
448-468 Kapitola XII. Perronův integrál
469-536 Kapitola XIII. Fourierovy řady
537-584 Kapitola XIV. Orthogonální systémy
585-644 kaptiola XV. Asymptotické rozvoje
645-665 Kapitola XVI. Formule Euler–Maclaurinova
666-682 Kapitola XVII. Numerický výpočet určitých integrálů (t. zv. mechanická kvadratura)
683-704 Kapitola XVIII. Funkce Gamma
705-747 Kapitola XIX. Transformace a výpočet eliptických integrálů
748-752 Přehled výsledků, platných pro komplexní funkce
753-754 Rejstřík. A. Seznam definic a vět
755-758 Rejstřík. B. Rejstřík věcný. C. Některé symboly
759 Rejstřík. D. Některé integrály
760-762 Doplňky a opravy
763 Seznam literatury
[765] [Závěrečná stránka]
 
Partner of
EuDML logo