Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: 3. Finanční matematika na středních školách v období první republiky (rozvoj kvalitního dědictví 1918–1939) (Czech)
Chapter title: 3. Financial mathematics at the secondary schools in the period of the First Republic (the development of the quality heritage 1918–1938) (English)
Author: Melcer, Martin
Language: Czech
Monograph: Finanční matematika v českých učebnicích. (Od Marchetovy reformy)
ISBN: 978-80-7378-232-0
Year: 2013
Publisher: Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Place: Praha
Pages: 102-143
.
Category: math
.
MSC: 01A60
MSC: 01A99
.
Date available: 2013-09-03T20:32:40Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/402360
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_55-2013-1_6.pdf 4.257Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo