Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: 3. Konstrukce dvou spočetně kompaktních FR-prostorú, jejichž kartézský součin není spočetně kompaktní (Czech)
Chapter title: 3. Construction of two countably compact FR-spaces whose Cartesian product is not countably compact (English)
Author: Čech, Eduard
Author: Novák, Josef
Author: Katětov, Miroslav
Language: Czech
Monograph: Topologické prostory. S dodatky: J. Novák, Konstrukce některých význačných topologických prostorů; M. Katětov, Plně normální prostory
Year: 1959
Publisher: Nakladatelství Československé akademie věd
Place: Praha
Pages: 401-406
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-05-15T07:05:20Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/402606
.

Files

Files Size Format View
SingleBooks_42-1959-1_19.pdf 1.566Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo