Previous |  Up |  Next

Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století

Creator: Smolík, Josef
Language: Czech
Issued by: Matice česká při Museu Království českého
Published: 1864
Printer: Antonín Renn v Kolovratské střídě "U tří lip"

MSC: 01A70

More info...

Partner of
EuDML logo