Previous |  Up |  Next
Title: Dílo Matyáše Lercha v oboru matematické analýzy (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Práce Brněnské základny Československé akademie věd, sv. 29, 1957, spis 363, sešit 10-11, 417-540
Pages: 417-540
.
Category: math
.
.
Date available: 2011-06-14T12:49:45Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500080
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/401315
.
Partner of
EuDML logo