Previous |  Up |  Next
Title: Nové vlastnosti lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu [referát o přednášce] (Czech)
Title: New properties of linear differential equations of the 2nd order [Lecture] ()
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Časopis Pěst.Mat. 77 (8), 1952, č. 3, 315-316
Pages:
.
Category: math
.
Note: Referát o přednášce O. Borůvky, proslovené dne 15. května 1952 v Brně (Czech)
.
Date available: 2011-06-14T13:48:06Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500186
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/117038
.
Partner of
EuDML logo