Previous |  Up |  Next
Title: Oslava 100. výročí narozenin matematika Matyáše Lercha. O životě a díle Matyáše Lercha (Czech)
Title: Féte commémorative do 100 anniversaire du mathématicien tchéque Matyáš Lerch. La vie at l'œuvre de Matyáš Lerch (French)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Spisy Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, 425, 1961, 348-372
Pages: 348-372
.
Category: math
.
Note: Článek je ve dvou jazykových verzích - české (s. 349-360) a francouzské (s. 362-372). Obrázek na straně 347, shrnutí v ruštině na str. 361 (Czech)
.
Date available: 2011-06-14T14:02:45Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500247
.

Files

Files Size Format View
Boruvka_02-0000-35_1.pdf 9.679Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo