Previous |  Up |  Next
Title: Oslavy výročí založení Humboldtovy university a Charité v Berlíně (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Čas. pěst. mat., 86, 1961, 381-382
Pages: 381-382
.
Category: news
.
.
Date available: 2011-06-14T14:03:46Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500253
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/117375
.
Partner of
EuDML logo