Previous |  Up |  Next
Title: Vzpomínka na českého matematika Matyáše Lercha (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Pokroky matematiky, fysiky a astronomie XVII, 1972, 130-134
Pages: 130-134
.
Category: math
.
.
Date available: 2011-06-14T14:06:17Z
Last updated: 2012-09-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500263
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/138041
.
Partner of
EuDML logo