Previous |  Up |  Next
Title: Akademik Borůvka osmdesátníkem (Czech)
Author: Neuman, František
Language: Czech
Info: Časopis pro pěstování matematiky 104, 2, 1979, 214-220
Pages: 214-220
.
Category: news
.
MSC: 01A70
idZBL: Zbl 0405.01015
idMR: MR531933
.
Date available: 2011-06-14T14:26:55Z
Last updated: 2016-02-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500351
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/118008
.
Partner of
EuDML logo