Previous |  Up |  Next
Title: Zapomenuté práce Otakara Borůvky (Czech)
Author: Křápek, Milan
Language: Czech
Info: Sborník z 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 18.-22.8.2010, Matfyzpress Praha, 2010,175-178
Pages: 175-178
.
Category: math
.
.
Date available: 2011-06-14T14:41:16Z
Last updated: 2016-02-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500422
.

Files

Files Size Format View
Boruvka_03-0000-65_1.pdf 1.675Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo