Previous |  Up |  Next
Title: Tři sovětské knihy o analytické theorii čísel (Czech)
Author: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Info: Časopis pěst. mat. 76 (1951), 35-65
Pages:
.
Category: review
.
.
Date available: 2013-08-05T13:46:01Z
Last updated: 2013-09-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500595
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/116997
.
Partner of
EuDML logo