Previous |  Up |  Next
Title: Bernard Bolzano a základy matematické analýzy (Czech)
Author: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Info: In V. Jarník: Bernard Bolzano a základy matematické analýzy, JČMF, Praha, 1981, pp. 31-38
Pages:
.
Category: history
.
.
Date available: 2013-08-05T13:50:01Z
Last updated: 2013-09-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500609
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/400179
.
Partner of
EuDML logo