Previous |  Up |  Next
Title: Práce Vojtěcha Jarníka v kombinatorické optimalizaci (Czech)
Author: Korte, Bernard
Author: Nešetřil, Jaroslav
Language: Czech
Info: Pokroky mat. fyz. astronomie 44 (1999), pp. 187-200
Pages: 187-200
.
Category: math
.
MSC: 01A70
MSC: 90-03
MSC: 90C27
idZBL: Zbl 1055.01516
.
Date available: 2013-08-05T14:05:23Z
Last updated: 2013-09-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500659
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/140996
.
Partner of
EuDML logo