Previous |  Up |  Next

Book:

MSC: 53-02, 53A20
Summary:
Učební text prezentuje nejjednodušší úlohy projektivní diferenciální geometrie a pro další studium odkazuje na práci E. Čecha a G. Fubiniho Geometria proiettiva differenziale I a II.
Summary:
The textbook presents the simplest problems of projective differential geometry and for further study refers to the work by E. Čech and G. Fubini Geometria proiettiva differenziale I a II.
Partner of
EuDML logo