Previous |  Up |  Next
Title: Základy analytické geometrie. 2. díl (Czech)
Title: Foundations of analytic geometry. 2 (English)
Author: Čech, Eduard
Language: Czech
Info: Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 1952, 220 pp.
Pages:
.
Category: math
.
MSC: 51-01
MSC: 51N20
MSC: 51N25
MSC: 97G70
.
Date available: 2015-04-30T12:47:33Z
Last updated: 2015-05-07
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500937
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/402534
.
Partner of
EuDML logo