Previous |  Up |  Next
Title: K otvoreniu Slovenskej akadémie vied (Slovak)
Author: Čech, Eduard
Language: Slovak
Info: Matematicko-fyzikálny časopis 3 (1953), 1, 11
Pages: 11
.
Category: math
.
Note: Z prejavu predneseného na prvej plenárnej schôdzke IV. sekcie dňa 27. Júla 1953 (Slovak)
.
Date available: 2015-04-30T12:52:37Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/500978
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/126836
.
Partner of
EuDML logo