Previous |  Up |  Next
Title: Jubileum vynikajícího českého matematika [Eduard Čech] (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Lidové noviny 29. VI. 1943, 4
Pages:
.
Category: news
.
.
Date available: 2015-04-30T13:25:59Z
Last updated: 2016-03-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501115
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/500209
.
Partner of
EuDML logo