Previous |  Up |  Next
Title: Brněnské období působení akademika Eduarda Čecha (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Časopis Pěst. Mat. 86, 4, 1961, 498-499
Pages: 498-499
.
Category: math
.
Note: Výňatek z projevu na vzpomínkové slavnosti konané u příležitosti 1. výročí úmrtí akademika Ed. Čecha dne 13. března 1961 v Praze (Czech)
.
Date available: 2015-04-30T13:29:27Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501143
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/117387
.
Partner of
EuDML logo