Previous |  Up |  Next
Title: Čechův topologický seminář v Brně z let 1936-1939 (Czech)
Author: Koutský, Karel
Language: Czech
Info: PMFA 9 (1964), str. 307-316
Pages: 307-316
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-04-30T13:31:18Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501158
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/139499
.
Partner of
EuDML logo