Previous |  Up |  Next
Title: Vzpomínka na akademika Eduarda Čecha (Czech)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Info: Rozhledy matematicko-fyzikální, 58, 1979/80, 466-467
Pages: 466-467
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-04-30T13:33:00Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501170
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/500275
.
Partner of
EuDML logo