Previous |  Up |  Next
Title: Eduard Čech (1893–1960) (Czech)
Author: Nádeník, Zbyněk
Author: Bečvář, Jindřich
Language: Czech
Info: In: Nádeník, Zbyněk; Bečvář, Jindřich: Moji učitelé geometrie. (Czech). Praha: , 2011. 978-80-7378-159-0, pp. 255-271
Pages: 255-271
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-04-30T13:37:52Z
Last updated: 2015-04-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501208
DML-CZ Record: 10338.dmlcz/402175
.
Partner of
EuDML logo