Previous |  Up |  Next
Title: Methodika aritmetiky : pomůcka pro učitele střední školy (Czech)
Author: Čech, Eduard
Language: Czech
Info: Jednota československých matematiků a fysiků, Praha, 1949
Pages:
.
Category: math
.
Note: Ze čtvrtého vydání ruského originálu Методика арифметикы, пособие для учителей средней школы (J.S. Berezanskaja) přeložil Eduard Čech, úvodními poznámkami doprovodil Otakar Chlup (Czech)
.
Date available: 2016-02-22T08:55:34Z
Last updated: 2016-02-22
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/501451
.
Partner of
EuDML logo