Portrétní fotografie Otakara Borůvky Portrétní fotografie Otakara Borůvky

Otakar Borůvka

* 10. 5. 1899 Uherský Ostroh
† 22. 7. 1995 Brno

Charakteristika: Otakar Borůvka (1899–1995) patří mezi nejvýznamnější české matematiky 20. století. Po většinu svého profesionálního života působil v Brně (na Masarykově univerzitě a v Matematickém ústavu AV ČR). Jeho rozsáhlé vědecké dílo, obsažené v 85 původních vědeckých pracích a 5 monografiích, jež byly přeloženy do světových jazyků, zahrnuje pět oblastí matematiky: klasickou matematickou analýzu, teorii grafů, diferenciální geometrii, algebru a teorii diferenciálních rovnic. Ke každé z těchto oblastí nejen přispěl významnými výsledky, ale založil i vědecké školy, které našly nejen na Masarykově univerzitě pokračování v díle jeho žáků a žáků jeho žáků.

V roce 1926 si vyřešením základního typu transportního problému zajistil světovou prioritu v teorii grafů, současně řešil problémy klasické matematické analýzy. V dalších letech se věnoval diferenciální geometrii a jako jeden z prvních používal nových metod francouzského matematika E. Cartana. Ve třicátých letech se zapojil do bouřlivého rozvoje algebry a topologie vybudováním teorie grupoidů a studiem rozkladů množin. Po 2.světové válce cílevědomě přešel ke studiu obyčejných diferenciálních rovnic, vytvořil velmi bohatou teorii globálních transformací umožňující četné aplikace.

Na Masarykově universitě vytvořil moderní algebraickou školu, která je v současnosti známým a celosvětově uznávaným střediskem, vybudoval základy ve světovém měřítku uznávané brněnské školy diferenciálních rovnic včetně jejího nyní tradičního vědeckého semináře a ve vědeckém světě významné periodikum Archivum Mathematicum (Brno).

Jako vědec světového jména udržoval akademik Borůvka kontakty s mnoha předními matematickými pracovišti a s mnoha předními světovými matematiky. Během svého života přednášel jako host na prakticky všech významnějších evropských univerzitách. Jeho vynikající vědecké výsledky mu přinesly četná národní i mezinárodní ocenění; jmenujme například medaile univerzit v Bruselu, Liege, Krakově, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Eulerovu medaili Německé akademie věd, Eulerovu medaili Akademie věd SSSR, Bolzanovu medaili ČSAV nebo čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně.


Poděkování: Digitální archiv O. Borůvky vytvořila DML-CZ ve spolupráci se Společností Otakara Borůvky, za podpory sponzorů: Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Brno, DCB Actuaries and Consultants s.r.o., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.

Partner of
EuDML logo